Manifest TMH

Omdat er in het nieuws te weinig aandacht is voor wat er in deze cruciale tijd echt belangrijk is: een langetermijnvisie die respect toont voor klimaatverandering en mensenrechten. Nieuws over de democratie mag niet ondergesneeuwd raken door sportactualiteiten, en activisme mag niet alleen belicht worden in de komkommertijd. Onze missie is om mensen te voorzien van praktische en inzichtelijk informatie die op de lange termijn belangrijk is om onze wereld beter te maken.

1. Drie niveaus

We verbinden onze thema’s zoveel mogelijk met het alledaagse. Dat doen we door de artikelen op 3 niveau’s te maken: 1. praktische informatie, voor elke dag, 2. research, om de praktische informatie context te geven, 3. filosofisch, om te laten zien waarom je er eigenlijk iets van zou moeten vinden.

2. Samenwerking

In de strijd voor duurzame rechtvaardigheid zien we niemand als tegenstanders. We nemen aan dat zowel respect voor de waarde van de natuur als menselijke gelijkwaardigheid universele waarden zijn. We doen ons best om  zoveel mogelijk perspectieven mee te nemen in onze overwegingen.

3. Niet Neutraal

We hebben een duidelijke politieke positie en we zijn dus niet neutraal. We staan voor een sociaal beleid wat als einddoel heeft om gelijkwaardigheid tussen alle mensen, en een balans met de natuur te vinden. Niet alleen omdat het een morele verantwoordelijkheid is, maar ook omdat dat nodig is om als mensheid te overleven en gelukkig te blijven.

4. Toegankelijk

De wereld is al ingewikkeld genoeg. We bieden praktische, theoretische en filosofische  kennis op een begrijpelijke manier. We controleren onze artikelen op onnodig ingewikkeld taalgebruik en bouwen ons platform op een inclusieve manier.

5. Eerlijk

We proberen simpelweg de waarheid te vertellen. Proberen omdat de waarheid vaak niet zo eenzijdig of duidelijk is als we zouden denken. We ontkrachten marketing mythes en vertellen je de waarheid over bullshitproducten. We checken feiten en voorzien je van bronvermeldingen zodat je zelf de feiten kunt nalopen. Een betere toekomst kunnen we alleen maken als we eerlijk zijn over hoe het nu is.

6. Gelijke kansen

Het was hierboven al wel te lezen, maar we staan voor een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt, en evenveel toegang heeft tot schoon drinkwater, goed eten, onderwijs, werk en een veilig thuis. Vanuit die visie runnen we dit platform ook.