Marije Verhoef

Hoe beleef jij de wereld? Ik ben Marije Verhoef en ik houd me bezig met de belevingswereld van het alledaagse en de problemen die we hierin tegenkomen. 

Mijn werk als theaterdocent en mijn opleiding in Continentale Filosofie maken dat ik met een observerende blik en vol fantasie om me heen kijk. Dit maakt dat ik graag nadenk, praat en schrijf over problemen en fenomenen die we tegenkomen in het dagelijks leven. Met een filosofische blik probeer ik te begrijpen wat er achter het geobserveerde schuil gaat. 

In dat proces sla ik de minder leuke boodschappen niet over. Júist niet. Eerlijkheid is soms ontzettend confronterend en frustrerend, en soms het mooiste dat er is. Dat hoort erbij. Het goede kan niet zonder het slechte, en andersom. En juist in dat spanningsveld zit de ruimte voor dialoog en fantasie. Daar vind je ruimte voor creativiteit, vernieuwing en oplossingen.

Laten we praten! Mail ons op tenminstecontact@gmail.com

Gerelateerde thema's