Natuurconservatie

Het behoud van natuurgebieden en diersoorten is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid. Eigenlijk is een grote uitbreiding van de beschermde natuur noodzakelijk maar de instandhouding van bestaande gebieden is daarin een basisvoorwaarde. De inperking van de natuur en de exploitatie van diersoorten heeft geleid tot een massa-uitsterving die direct gestopt moet worden.

Helaas!

In dit thema hebben we nog geen artikelen. Wil je iets bijdragen?