Saamhorigheid

Voor een echte samenleving is er een samen nodig. Dit thema gaat over de verbindingen tussen mensen, en wat mensen gemeen hebben, ookal lijkt het soms alsof ze eerder verdeeld zouden moeten zijn.

Wat er gebeurt als creativiteit infiltreert in lokaal bestuur

"Ruimtekoers is een vorm van burgerparticipatie die kunst, design en creativiteit in gelijke mate samenbrengt als een medium voor connectiviteit."

Lees het artikel